Get Adobe Flash player

艢wiadczenie 500 z艂 to wsparcie d艂ugofalowe. Kto otrzyma 艣wiadczenie?

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z ustaw膮 z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pa艅stwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195.) z pomocy skorzystaj膮 rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku 偶ycia. Rodzina z dwojgiem niepe艂noletnich dzieci b臋dzie mog艂a otrzyma膰 500 z艂 na drugie i kolejne dziecko niezal偶enie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poni偶ej 800 z艂 netto na osob臋 wsparcie otrzyma rodzina tak偶e na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepe艂nosprawnym kryterium dochodowe jest wy偶sze i wynosi 1200 z艂 netto.

 

Czy ka偶da rodzina otrzyma wsparcie?

zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy pa艅stwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. z p贸藕艅. zm., 艣wiadczenia wychowawcze (500+) na dane dziecko nie przys艂uguje w nowym okresie zasi艂kowym 2017/2018, je偶eli osobie samotnie wychowuj膮cej dziecko nie zosta艂o ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, 艣wiadczenie alimentacyjne na podstawie tytu艂u wykonawczego pochodz膮cego lub zatwierdzonego przez s膮d, chyba 偶e:

  1. drugie z rodzic贸w dziecka nie 偶yje;
  2. ojciec dziecka jest nieznany;
  3. pow贸dztwo o ustalenie 艣wiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodzic贸w zosta艂o oddalone;
  4. s膮d zobowi膮za艂 jedno z rodzic贸w do ponoszenia ca艂kowitych koszt贸w utrzymania dziecka i nie zobowi膮za艂 drugiego z rodzic贸w do 艣wiadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
  5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem s膮du, jest pod opiek膮 naprzemienn膮 obojga rodzic贸w sprawowan膮 w por贸wnywalnych i powtarzaj膮cych si臋 okresach.

 

Co w przypadku rodzin patchworkowych?

Je偶eli partnerzy 偶yj膮 w zwi膮zku nieformalnym i maj膮 dzieci z poprzednich zwi膮zk贸w oraz wychowuj膮 co najmniej jedno wsp贸lne dziecko, to w贸wczas 艣wiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko b臋dzie uzale偶nione od kryterium dochodowego, a na pozosta艂e dzieci bez wzgl臋du na doch贸d. Dziecko do 25. r.偶., kt贸re pozostaje na utrzymaniu rodzic贸w, jest uwzgl臋dniane przy obliczaniu dochodu na osob臋 w rodzinie. Dzi臋ki temu jego m艂odszy brat lub siostra mo偶e nadal otrzymywa膰 wsparcie, je艣li doch贸d na osob臋 nie przekroczy 800 z艂 (1200 z艂 w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepe艂nosprawnego).

 

Jak za艂atwi膰 formalno艣ci?

Wniosek o to 艣wiadczenie b臋dzie trzeba sk艂ada膰 raz do roku. Osoby ubiegaj膮ce si臋 o wsparcie na pierwsze dziecko, b臋d膮 dokumentowa艂y sytuacj臋 dochodow膮 do艂膮czaj膮c  do wniosku odpowiednie o艣wiadczenie o dochodach. Gdy rodzina b臋dzie ubiega膰 si臋 o 艣wiadczenie wy艂膮cznie na drugie i kolejne dzieci nie b臋dzie konieczno艣ci dokumentowania sytuacji dochodowej.

We wniosku trzeba poda膰 dane osoby staraj膮cej si臋 o 艣wiadczenie, dane drugiego z rodzic贸w oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi za艣wiadczeniami i o艣wiadczeniami je艣li takie b臋d膮 w indywidualnej sprawie niezb臋dne. Jednocze艣nie gmina sama b臋dzie pozyskiwa艂a podstawowe dane o dochodach, wi臋c nie trzeba b臋dzie ju偶 do艂膮cza膰 tych informacji. 艢wiadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie 艣wiadczenia rodzinne, b臋dzie wyp艂acane w spos贸b dogodny dla rodzic贸w, czyli przede wszystkim przelewem na konto.

 

Kiedy b臋dzie mo偶na sk艂ada膰 wnioski?

Wnioski b臋dzie mo偶na sk艂ada膰 od 1 sierpnia 2018 r., a w formie elektronicznej od 1 lipca 2018 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 4-5c ustawy o pomocy pa艅stwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. z p贸藕艅. zm., gdy osoba ubiegaj膮ca si臋 o 艣wiadczenia wychowawcze (500+) na okres 艣wiadczeniowy 2018/2019 z艂o偶y wniosek wraz z dokumentami:

- do dnia 31 sierpnia 2018 r., ustalenie prawa do 艣wiadczenia wychowawczego oraz wyp艂ata 艣wiadcze艅 przys艂uguj膮cych za miesi膮c pa藕dziernik 2018 r. nast膮pi do dnia 31 pa藕dziernika 2018 r.;

- w okresie od dnia 1 wrze艣nia 2018 r. do dnia 30 wrze艣nia 2018 r., ustalenie prawa do 艣wiadczenia wychowawczego oraz wyp艂ata przys艂uguj膮cego 艣wiadczenia wychowawczego nast膮pi do dnia 30 listopada 2018 r.;

- w okresie od dnia 1 pa藕dziernika 2018 r. do dnia 31 pa藕dziernika 2018 r., ustalenie prawa do 艣wiadczenia wychowawczego oraz wyp艂ata przys艂uguj膮cego 艣wiadczenia wychowawczego nast膮pi do dnia 31 grudnia 2018 r.;

- w okresie od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r., ustalenie prawa do 艣wiadczenia wychowawczego oraz wyp艂ata przys艂uguj膮cego 艣wiadczenia wychowawczego nast膮pi do dnia 31 stycznia 2018 r.;

- w okresie od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 31 stycznia 2019 r., ustalenie prawa do 艣wiadczenia wychowawczego oraz wyp艂ata przys艂uguj膮cego 艣wiadczenia wychowawczego nast膮pi do dnia 28 lutego 2019 r.

 

Rodzina z dzieckiem niepe艂nosprawnym?

W przypadku dziecka niepe艂nosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko b臋dzie wynosi艂o 1200 z艂. Istotne jest, 偶e  w sk艂adzie rodziny brane b臋d膮 pod uwag臋 pozostaj膮ce na utrzymaniu dzieci do uko艅czenia 25 roku 偶ycia. Dodatkowo, wliczane te偶 b臋d膮 dzieci, kt贸re uko艅czy艂y 25. rok 偶ycia, legitymuj膮ce si臋 orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci, je偶eli w zwi膮zku z t膮 niepe艂nosprawno艣ci膮 przys艂uguje 艣wiadczenie piel臋gnacyjne lub specjalny zasi艂ek opieku艅czy albo zasi艂ek dla opiekuna.

 

 

500 plus a inne 艣wiadczenia dla rodzin?

艢wiadczenie wychowawcze 500 z艂 nie b臋dzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do 艣wiadcze艅 z innych system贸w wsparcia, dotyczy to w szczeg贸lno艣ci 艣wiadcze艅 z pomocy spo艂ecznej, funduszu alimentacyjnego, 艣wiadcze艅 rodzinnych, dodatk贸w mieszkaniowych Zmiana ta zosta艂a dokonana na etapie uzgodnie艅 mi臋dzyresortowych.

 

Rodzina 500 plus w UE

Zgodnie z ustaw膮 艣wiadczenie wychowawcze nie b臋dzie przys艂ugiwa膰, je偶eli rodzinie przys艂uguje za granic膮 艣wiadczenie o podobnym charakterze. Je艣li rodzic przebywa w innym pa艅stwie UE i z艂o偶y tam wniosek o 艣wiadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie w艂a艣ciwego marsza艂ka wojew贸dztwa w Polsce. Ten za艣 przeka偶e te informacje do w艂a艣ciwej gminy. Jest to mechanizm, kt贸ry od wej艣cia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje ju偶 w systemie 艣wiadcze艅 rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania 艣wiadcze艅 w wi臋cej ni偶 jednym kraju.