Get Adobe Flash player

 

W przypadku bezskuteczno┼Ťci egzekucji osoba uprawniona do aliment├│w (dziecko za po┼Ťrednictwem swego przedstawiciela ustawowego) mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç do organu w┼éa┼Ťciwego wierzyciela (oznacza to urz─ůd gminy lub o┼Ťrodek pomocy spo┼éecznej w┼éa┼Ťciwy ze wzgl─Ödu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do aliment├│w) wniosek o podj─Öcie dzia┼éa┼ä wobec d┼éu┼╝nika alimentacyjnego.

Do wniosku nale┼╝y do┼é─ůczy─ç za┼Ťwiadczenie, od komornika prowadz─ůcego post─Öpowanie egzekucyjne, o bezskuteczno┼Ťci egzekucji, zawieraj─ůce informacj─Ö o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczno┼Ťci oraz o dzia┼éaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zas─ůdzonych aliment├│w.

W przypadku przyznania osobie uprawnionej ┼Ťwiadczenia z funduszu alimentacyjnego organ w┼éa┼Ťciwy wierzyciela "z urz─Ödu" wyst─Öpuje z wnioskiem do organu w┼éa┼Ťciwego d┼éu┼╝nika (oznacza to urz─ůd gminy lub o┼Ťrodek pomocy spo┼éecznej w┼éa┼Ťciwy ze wzgl─Ödu na miejsce zamieszkania d┼éu┼╝nika alimentacyjnego) o podj─Öcie dzia┼éa┼ä wobec d┼éu┼╝nika alimentacyjnego.
Po otrzymaniu w/w wniosku, organ w┼éa┼Ťciwy d┼éu┼╝nika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej d┼éu┼╝nika alimentacyjnego, a tak┼╝e jego stanu zdrowia oraz przyczyn nie┼éo┼╝enia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego o┼Ťwiadczenie maj─ůtkowe.

W przypadku gdy d┼éu┼╝nik alimentacyjny nie mo┼╝e wywi─ůza─ç si─Ö ze swych zobowi─ůza┼ä z powodu braku zatrudnienia, organ w┼éa┼Ťciwy d┼éu┼╝nika:

- zobowi─ůzuje d┼éu┼╝nika alimentacyjnego do zarejestrowania si─Ö jako bezrobotny albo jako poszukuj─ůcy pracy w przypadku braku mo┼╝liwo┼Ťci zarejestrowania si─Ö jako bezrobotny;

- informuje w┼éa┼Ťciwy powiatowy urz─ůd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej d┼éu┼╝nika alimentacyjnego.

 

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:

1) z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia maj─ůtkowego,

2) zarejestrowania si─Ö w powiatowym urz─Ödzie pracy jako bezrobotny albo poszukuj─ůcy pracy,

3) bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych

- organ w┼éa┼Ťciwy d┼éu┼╝nika wszczyna post─Öpowanie dotycz─ůce uznania d┼éu┼╝nika alimentacyjnego za uchylaj─ůcego si─Ö od zobowi─ůza┼ä alimentacyjnych.

Decyzji o uznaniu d┼éu┼╝nika alimentacyjnego za uchylaj─ůcego si─Ö od zobowi─ůza┼ä alimentacyjnych nie wydaje si─Ö wobec d┼éu┼╝nika alimentacyjnego, kt├│ry przez okres ostatnich 6 miesi─Öcy wywi─ůzywa┼é si─Ö w ka┼╝dym miesi─ůcu ze zobowi─ůza┼ä alimentacyjnych w kwocie nie ni┼╝szej ni┼╝ 50% kwoty bie┼╝─ůco ustalonych aliment├│w.

Je┼╝eli decyzja o uznaniu d┼éu┼╝nika alimentacyjnego za uchylaj─ůcego si─Ö od zobowi─ůza┼ä alimentacyjnych stanie si─Ö ostateczna, organ w┼éa┼Ťciwy d┼éu┼╝nika sk┼éada wniosek o ┼Ťciganie za przest─Öpstwo okre┼Ťlone w art. 209 ┬ž 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z p├│┼║n. zm.) oraz po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowc├│w informacji, ┼╝e d┼éu┼╝nik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starostyo zatrzymanie prawa jazdy d┼éu┼╝nika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji.

 

D┼éu┼╝nik alimentacyjny jest zobowi─ůzany do zwrotu organowi w┼éa┼Ťciwemu wierzyciela nale┼╝no┼Ťci w wysoko┼Ťci ┼Ťwiadcze┼ä wyp┼éaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do aliment├│w, ┼é─ůcznie z ustawowymi odsetkami.