Get Adobe Flash player

艢wiadczenie piel臋gnacyjne z tytu艂u rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przys艂uguje: matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie b臋d膮cej rodzin膮 zast臋pcz膮 spokrewnion膮 w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej, innym osobom, na kt贸rych zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opieku艅czego ci膮偶y obowi膮zek alimentacyjny, z wyj膮tkiem os贸b o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci- je偶eli nie podejmuj膮 lub rezygnuj膮 z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej *) w celu sprawowania opieki nad osob膮 legitymuj膮c膮 si臋 orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci albo orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci 艂膮cznie ze wskazaniami: konieczno艣ci sta艂ej lub d艂ugotrwa艂ej opieki lub pomocy innej osoby w zwi膮zku ze znacznie ograniczon膮 mo偶liwo艣ci膮 samodzielnej egzystencji oraz konieczno艣ci sta艂ego wsp贸艂udzia艂u na co dzie艅 opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

*) Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku s艂u偶bowego, umowy o prac臋 nak艂adcz膮 oraz wykonywanie pracy lub 艣wiadczenie us艂ug na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzie艂o albo w okresie cz艂onkostwa w rolniczej sp贸艂dzielni produkcyjnej, sp贸艂dzielni k贸艂ek rolniczych lub sp贸艂dzielni us艂ug rolniczych, a tak偶e prowadzenie pozarolniczej dzia艂alno艣ci gospodarczej.

Osobom innym ni偶 spokrewnione w pierwszym stopniu z osob膮 wymagaj膮c膮 opieki, przys艂uguje 艣wiadczenie piel臋gnacyjne, w przypadku gdy spe艂nione s膮 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki:

rodzice osoby wymagaj膮cej opieki nie 偶yj膮, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, s膮 ma艂oletni lub legitymuj膮 si臋 orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci;

nie ma innych os贸b spokrewnionych w pierwszym stopniu, s膮 ma艂oletnie lub legitymuj膮 si臋 orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci;

nie ma os贸b, kt贸rych mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o 艣wiadczeniach rodzinnych (opiekuna faktycznego dziecka albo osoby b臋d膮cej rodzin膮 zast臋pcz膮 spokrewnion膮) lub legitymuj膮 si臋 orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci.

艢wiadczenie piel臋gnacyjne przys艂uguje w kwocie 1.300,00z艂 miesi臋cznie (od 01.01.2016r.), je偶eli niepe艂nosprawno艣膰 osoby wymagaj膮cej opieki powsta艂a: nie p贸藕niej ni偶 do uko艅czenia 18 roku 偶ycia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wy偶szej, jednak nie p贸藕niej ni偶 do uko艅czenia 25 roku 偶ycia. Prawo do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego przyznawane b臋dzie na czas wa偶no艣ci orzeczenia o niepe艂nosprawno艣ci bez wzgl臋du na doch贸d rodziny.

艢wiadczenie piel臋gnacyjne przys艂uguj膮ce za niepe艂ne miesi膮ce kalendarzowe wyp艂aca si臋 w wysoko艣ci 1/30 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego za ka偶dy dzie艅. Nale偶n膮 kwot臋 艣wiadczenia zaokr膮gla si臋 do 10 groszy w g贸r臋.


艢wiadczenie piel臋gnacyjne nie przys艂uguje, je偶eli:

osoba sprawuj膮ca opiek臋: ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytu艂u 艣mierci ma艂偶onka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego 艣wiadczenia emerytalno- rentowego, renty socjalnej, zasi艂ku sta艂ego, nauczycielskiego 艣wiadczenia kompensacyjnego, zasi艂ku przedemerytalnego lub 艣wiadczenia przedemerytalnego, ma ustalone prawo do specjalnego zasi艂ku opieku艅czego, 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego lub zasi艂ku dla opiekuna;

osoba wymagaj膮ca opieki: pozostaje w zwi膮zku ma艂偶e艅skim, chyba 偶e wsp贸艂ma艂偶onek legitymuje si臋 orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci, zosta艂a umieszczona w rodzinie zast臋pczej, z wyj膮tkiem rodziny zast臋pczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w zwi膮zku z konieczno艣ci膮 kszta艂cenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w plac贸wce zapewniaj膮cej ca艂odobow膮 opiek臋, w tym w specjalnym o艣rodku szkolno-wychowawczym, z wyj膮tkiem podmiotu wykonuj膮cego dzia艂alno艣膰 lecznicz膮, i korzysta w niej z ca艂odobowej opieki przez wi臋cej ni偶 5 dni w tygodniu;

na osob臋 wymagaj膮c膮 opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcze艣niejszej emerytury;

cz艂onek rodziny osoby sprawuj膮cej opiek臋 ma ustalone prawo do dodatku do zasi艂ku rodzinnego z tytu艂u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasi艂ku opieku艅czego, 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego lub zasi艂ku dla opiekuna;

na osob臋 wymagaj膮c膮 opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasi艂ku rodzinnego z tytu艂u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasi艂ku opieku艅czego, 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego lub zasi艂ku dla opiekuna;

na osob臋 wymagaj膮c膮 opieki inna osoba jest uprawniona za granic膮 do 艣wiadczenia na pokrycie wydatk贸w zwi膮zanych z opiek膮, chyba 偶e przepisy o koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo艂ecznym stanowi膮 inaczej.

Wymagane dokumenty:

wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego;

orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci lub o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci,

za艣wiadczenie plac贸wki zapewniaj膮cej ca艂odobow膮 opiek臋 w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w kt贸rych korzysta w niej z ca艂odobowej opieki albo o艣wiadczenie o niekorzystaniu przez wi臋cej ni偶 5 dni w tygodniu z ca艂odobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w plac贸wce zapewniaj膮cej ca艂odobow膮 opiek臋, w tym w specjalnym o艣rodku szkolno-wychowawczym;

inne dokumenty, w tym o艣wiadczenia, uznane za niezb臋dne do ustalenia prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}